EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Bilde: Mike B, Pexels

Nasjonal ladestrategi – dette trenger du å vite

I desember la regjeringen frem sin ladestrategi, som skal sørge for at ladetilbudet langs norske veier er tilstrekkelig og enkelt å bruke. Her ligger det inne forslag til tiltak både for lette og tunge kjøretøy. Her er de viktigste punktene:  

Lette kjøretøy:

  • Hurtigladetilbudet for lette kjøretøy er stort sett bygget ut på rent kommersielt grunnlag, og dette forventer man at fortsetter
  • Det vil i løpet av kort tid sendes ut på høring et forslag om å innføre krav til kort- eller kontaktløs betaling ved etablering av nye ladepunkter. Kravet er foreslått å innføres allerede i år.  
  • I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal stilles krav om ettermontering av kort- eller kontaktløs betaling ved eksisterende ladepunkter fra 2025. Det kommer et tilsvarende EU-krav i 2027.

Tunge kjøretøy:

  • Regjeringen anerkjenner at det er behov for støtte til å bygge ut ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. Statens Vegvesen, Nye veier og Enova skal fremover samarbeide om etableringen av ladestasjoner for tunge kjøretøy.
  • Statens Vegvesen skal i tillegg lage en utrullingsplan om hvor og når ladestasjonene skal bygges ut langs riksveinettet

Regjeringen vil gi tydeligere signaler til kommunene, og samarbeide med dem, for å sikre tilgang på arealer for ny ladeinfrastruktur. I tillegg foreslår de tiltak for å få ned saksbehandlingstiden hos nettselskapene.  

Mange støtteordninger for tungtransporten

Enova har etablert et tidsbegrenset støttetilbud for bedrifter som ønsker å etablere lading for tunge kjøretøy hos seg. For 2023 er det søknadsfrist 31. januar, 2. mai, 4. september og 5. desember. Det gis støtte opptil 40% av kostnadene, og opp til 10 millioner kroner.

For elektrisk varebil gir Enova opptil 50 000 kr i støtte, i tillegg til 5000 kr i støtte til kjøp av lader.  

Oslo kommune går foran

I tillegg har Oslo kommune akkurat lagt frem sitt forslag til nullutslippssone i Oslo sentrum. Her foreslås det at det stilles krav til nullutslipps-varebiler og tungtransport innenfor Ring 2 allerede i 2025. Oslo kommune gir også tilskudd på 30% av kostnadene for etablering av ladeinfrastruktur for varebiler i en bedrift, og opptil 50% støtte for etablering av hurtigladere over 50 kW som gjøres offentlig tilgjengelige.  

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing