EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

PDT Norge: Møte 31. August

Den 31. august deltok Elektroforeningen på PDT Norges åpne møte. Tilstede var det nærmere 60 deltakere fra Bygg, anlegg- og elektrobransjen. Elektroforeningen sitter i arbeidsgruppen til PDT Norge, og har deltatt aktivt siden PDT Norge ble stiftet i 2021. Les gjerne med om PDT Norge her.

Bakgrunnen for møtet var å vise fremgangen til PDT Norge, og drive medlemsrekruttering. Det var gjennomgang av status i arbeidet med å standardisere og utveksle produktinformasjon ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler. Det ble også lagt opp til debatt mot slutten, med deltakere fra Elektroforeningen, Nordic Office of Architecture, BNK, DiBK og Virke.

Deltakerne på arrangementet var engasjerte, og det dukket opp gode spørsmål og diskusjoner underveis.

- Bygg- og anleggsbransjen står for store andeler av det totale klimautslippet, derfor er det viktig at vi dokumenterer at vi nå går i riktig retning. Man må unngå grønnvasking, og sørge for konkurranse på materialer og dokumentasjon, fortalte Jøns Sjøgren, leder for PDT Norges arbeid.

Jøns Sjøgren, leder for PDT Norge

- Vi har jobbet beinhardt med funksjonene som ligger i plattformen, men estetikken er ikke på plass enn så lenge, fortalte Halvard Høilund-Kaupang fra Norske trevarer.

Halvard Høilund-Kaupang, Norske Trevarer

- Vi er opptatt av å tenke stort, men hele tiden begynne smått, sa Kari Befring-Bjørnstad, DiBK.

Kari Befring-Bjørnstad, DiBK

Elektroforeningens Frank Jaegtnes snakket om PDT-er og produktinformasjon i varedatabasene, og kunne blant annet si at det har vært gjort testing mellom PDT-plattformen og EFObasen: «EFObasen er harmonisert med PDT-plattformen

Hva er PDT Norge?

PDT Norge ble stiftet i 2021, og står for «Product Data Template Norge.». PDT Norge vil spille en viktig rolle i digitaliseringen av byggenæringen i Norge. Elektroforeningens rolle inn mot PDT Norge er blant annet å være deltaker i arbeidsgruppen, og sammen med resten av gruppen drive prosjektet videre. Sammen med Byggevareindustrien, Norske trevarer, VVP, DiBK, to ansatte fra PDT Norge og Dops møtes vi en gang i uken for å videreutvikle prosjektet.
I 2022 ble forvaltningsløsningen klar for test, og i 2023 skal løsningen være klar til bruk, og innhold skal bygges.
Styret i PDT Norge består av de samme som deltar i arbeidsgruppen, pluss EBA, Sintef, Boligprodusentene og VKE. I dag er det 18 medlemsbedrifter/medlemsforeninger.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing