EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
test

Vårt innspill til regjeringen: Energisparing i boliger og bygg, og tiltak for å håndtere strømprisene

I september sendte vi brev til AP og SP for å be partiene støtte husholdninger som denne vinteren vil slite med å betale strømregningene.

Ved å øke satsningen på energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil vi sørge for at folk blir mindre sårbare for svingninger i strømprisene.

Forslagene vi sendte var disse:

• En milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg

• Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier

• Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøk-tiltak, eksempelvis gjennom Husbanken.

• Tilbud om gratis kommunal energirådgivning

• Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak

• Høyere avskrivningssatser ved investering i energirenovering i næringsbygg

Energieffektivisering og energisparing er fokusområder vi mener regjeringen bør sette mer tid og ressurser på, for å gjøre hverdagen mer forutsigbar for folk flest.

I 2017 vedtok Stortinget at de skulle jobbe mot å kutte 10TWh i bygg innen 2030, men alt ligger til rette for at de skal kunne klare det dobbelte. De neste ti årene kan energisparetiltak i boliger og bygg alene redusere energibruken med nærmere 20TWh fra dagens nivå. Dette viser også vår IEE-rapport som ble lansert i april 2021.

I brevet kom vi også med konkrete formuleringer til den nye regjeringsplattformen, disse kan du lese ved å åpne vedlagt PDF.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing