EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Ofte stilte spørsmål

Hvem har tilgang til EFOs interne statistikker?

Det er kun medlemmer i EFO som har tilgang til de interne statistikkene. Alle medlemmer er pliktige til å melde inn omsetning som faller inn under blokknummerstrukturen. Tilbake får de aggregerte omsetningstall for alle medlemmene.

Som medlem, hvilke statistikker har jeg tilgang til?

Alle medlemmer som melder inn omsetning har tilgang til våre to store statistikker; leverandørstatistikken, og grossiststatistikken. Som navnene tilsier, er de fordelt på hvem som melder inn omsetningen. Det er i tillegg flere mindre fagstatistikker, som går i større detalj inn på enkelte varer, som lysarmaturer og kabler. Det er kun deltakerne i disse fagstatistikkene som har tilgang til dem.

Trenger jeg å huske på når jeg skal melde inn?

Etter hvert kvartal sender EFO ut en påminnelse om at det er på tide å melde inn omsetning. Det vil også komme flere påminnelser helt til din bedrift har meldt inn omsetning.

Hvor melder jeg inn omsetning?

Det kan du gjøre enten ved å bruke nettsiden vår, www.efo.no, klikke på «statistikk» og så «logg inn», eller ved å gå rett til innloggingssiden Statistikk - EFObasen.

Det er en ny person som skal ta over ansvaret for innmelding. Hvordan sier jeg ifra om det?

Det letteste er å sende en e-post til Almin Dacic.

Hvor ofte meldes det inn/er nye statistikker klare?

For produsenter og importører er det kvartalsmessige innmeldinger, og da er også statistikken oppdatert i etterkant av hvert kvartal. For grossistene skjer dette hver måned.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Takk for påmeldingen! Vi kontakter deg
Noe gikk galt med påmeldingen!