EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO ber offentlige aktører akseptere prisendringer som følge av valutasvingninger

Av:
Last ned PDF
25.3.2020

Mange henvendelser

Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer som har storeutfordringer på grunn av den raske svekkelsen av kronen vi har opplevd den siste måneden. Det tar vi selvfølgelig alvorlig og følger opp.

 

Kontakter politikerne

EFO har nå bedt politikerne om to helt konkrete tiltak:

 

  • Offentlig eide selskaper og offentlige aktører må få instruks om å gå i dialog med sine leverandører om prisendringer som følge av de store valutaendringene
  • Offentlig eide selskaper og offentlige aktører må få instruks om å gå bort fra standard betalingsbetingelser og betale sine regninger innen 7 dager for å bidra til økt likviditet i næringslivet

 

Medlemmer opplever avslag

Dessverre har mange av våre medlemmer opplevd å få blankt avslag når de har kontaktet offentlig eide selskaper for å diskutereprisendringer som følge av valutasvingningene. Det henger ikke på greip med dugnaden våre politikere maner til, og vi håper derfor de vil gripe inn og instruere offentlige selskaper og aktører. Det sier Per Øyvind Voie,næringspolitisk direktør i Elektroforeningen.

 

Hele brevet EFOhar sendt til politikerne kan du lese her (vedlagt).

 

Oppfordrer til solidaritet i verdikjeden

Alle byggeorganisasjonene i NHO har samlet seg rundt en felles oppfordring til solidaritet i verdikjeden, og oppfordrer til følgende:

«Akutte prisøkninger grunnet valutasituasjonen må slippes igjennom av alle ledd i verdikjeden. Er ikke alle ledd solidariske vil hele verdikjeden stoppe opp»(kilde: byggenæringens innspill til krisepakkene)

 

EFO slutter seg til denne oppfordringen. Vi har også vært i dialog med Nelfo om denne problemstillingen, og bedt dem følge opp ovenfor sine medlemmer.

Se også: Valutaendringer og force majeure

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing