Om EFO

Fremtiden er elektrisk og vi elektrifiserer Norge

Frank Jaegtnes

Møt de som jobber i EFO

Elektroforeningen har en liten men dedikert stab som drifter og fasiliterer foreningens aktivitet. En stor del av vår aktivitet er organisert gjennom utvalg og styrer der våre engasjerte medlemmer bidrar aktivt til utvikling av bransjen.

Bransjeavtale

Bransjeavtalen omhandler reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Den ble inngått den 16. mars 1998.

Lov for EFO

Lov for EFO ble vedtatt 25. april 2013, revidert 18. april 2018

Hovedstyret i EFO

Hovedstyret i EFO består av representanter fra våre medlemsbedrifter

Her finner du oss